Newsletter


Polecamy Poprzednia <.. 1 2 3 4 5 ... ... ... ... ..> Następna
 1. Katalog zdobień drewnianych domów Białostocczyzny T. 1

  59.00 zł
  Katalog zdobień drewnianych domów Białostocczyzny T. 1  
    Katalog z przeszło 1000 wzorów zdobień: okien, naroży, deskowania występujących w budownictwie drewnianym Podlasia.     Spis treści   Od autora 7...
 2. Kościoły drewniane na Śląsku

  119.00 zł
  Kościoły drewniane na Śląsku  
  Pięknie wydana, bogato ilustrowana, rzetelnie napisana, monumentalna (3 kilogramowa!) monografia poświęcona 74 świątyniom drewnianym na terenie woj. śląskiego. "Przez wiele lat ...
 1. Pallasmaa: Myśląca dłoń

  44.00 zł
  Pallasmaa: Myśląca dłoń  
  W MYŚLĄCEJ DŁONI Pallasmaa wraca do kwestii, które poruszał we wcześniejszej publikacji - OCZY SKÓRY, czyli związku zmysłów wzroku i dotyku oraz ich udziału w ludzkim doświadczen...
 2. Socmodernizm w architekturze

  30.00 zł
  Socmodernizm w architekturze  
  Publikacja poświęcona modernistycznej architekturze zza Żelaznej Kurtyny. Kiedy przed dwudziestu laty Adam Miłobędzki nazwał socmodernizmem okres od końca lat pięćdziesiątyc...
 1. Projektowanie typowych fundamentów bezpośrednich i konstrukcji oporowych z uwzględnieniem Eurokodów wraz z przykładami

  38.00 zł
  Projektowanie typowych fundamentów bezpośrednich i konstrukcji oporowych z uwzględnieniem Eurokodów wraz z przykładami  
  W skrypcie zamieszczono podstawowe wiadomości dotyczące nowej klasyfikacji gruntów, rodzajów fundamentów i konstrukcji oporowych, zasad określania kategorii geotechnicznej obiektów or...
 2. Marinetti i futuryzm w Polsce 1909-1939 Obecność – kontakty – wydarzenia

  46.00 zł
  Marinetti i futuryzm w Polsce 1909-1939 Obecność – kontakty – wydarzenia  
  20 lutego 2009 r. upłynęło sto lat od opublikowania w poczytnym paryskim dzienniku "Le Figaro" słynnej burzycielskiej odezwy Filippa Tommasa Marinettiego ogłaszającej narodziny futuryz...
 1. Gospodarowanie gruntami w polskich miastach

  37.00 zł
  Gospodarowanie gruntami w polskich miastach  
  Publikacja została wykonana w Zakładzie Analiz Rynku Nieruchomości Instytutu Rozwoju Miast w ramach projektu rozwojowego dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. SP...
 2. Heinrich Lauterbach. Architekt wrocławskiego modernizmu

  149.00 zł
  Heinrich Lauterbach. Architekt wrocławskiego modernizmu  
  Niniejsza publikacja jest owocem wielomiesięcznej pracy polskich i zagranicznych naukowców, badaczy życia i dorobku jednego z najważniejszych twórców wrocławskiej architektury okresu ...
 1. Hotele bez barier

  97.00 zł
  Hotele bez barier  
  Pozycja poświęcona problematyce przystosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych i skierowana jest do hotelarzy, gestorów bazy hotelarskiej, architektów, ucznió...
 2. Przestrzeń publiczna miast

  55.00 zł
  Przestrzeń publiczna miast  
  Celem książki jest wszechstronne przedyskutowanie problematyki związanej ze współczesnym pojmowaniem (definiowaniem), organizacją i funkcjonowaniem przestrzeni publicznej...
 1. Rysunek techniczny i planistyczny

  29.00 zł
  Rysunek techniczny i planistyczny  
  Pozycja przybliża podstawy rysunku i pisma technicznego, zagadnienia form i rodzajów map oraz opracowań planistycznych. Uwzględnia nie tylko aspekt użytkowy ale także wpływ jaki znajo...
 2. Katalog standardowych rozwiązań projektowych detali dla projektów budowlanych

  156.00 zł
  Katalog standardowych rozwiązań projektowych detali dla projektów budowlanych  
  Publikacja zawiera ponad 400 rysunków detali dla wielu typowych konstrukcji budowlanych. Każdy detal jest pokazany na stronicy formatu A4 i uzupełniony o objaśnienia materiałowe. &n...
 1. Przemyśleć u/życie. Projektanci, przedmioty, życie społeczne

  59.00 zł
  Przemyśleć u/życie. Projektanci, przedmioty, życie społeczne  
  Dlaczego polscy dizajnerzy mają trudność z odpowiedzią na najprostsze pytania dotyczące ich zawodu? Czy projektując myślą o użytkownikach, czy o ekspozycji swoich projektów na wyst...
 2. Fortyfikacje Gdańska

  87.00 zł
  Fortyfikacje Gdańska  
  Zawarty w niniejszym tomie zbiór tekstów jest wynikiem sesji naukowej pt. Fortyfikacje Gdańska, która odbyła się w dniach 27-30 maja 2004 w Gdańsku (w ramach II Bałtyckiego Fe...
 1. Wpływ formowania wbijanej kolumny kamiennej na otoczenie gruntowe

  41.00 zł
  Wpływ formowania wbijanej kolumny kamiennej na otoczenie gruntowe  
  W pracy przedstawiono przegląd stanu wiedzy na temat wbijanych kolumn kamiennych w zakresie technologii ich formowania oraz badań modelowych i polowych ukierunkowanych w szczególności na o...
 2. Przestrzeń Warszawy. Tożsamość miasta a urbanistyka

  69.00 zł
  Przestrzeń Warszawy. Tożsamość miasta a urbanistyka  
  Od ponad siedemdziesięciu lat rozwojowi Warszawy towarzyszy burzliwa dyskusja nad jej kształtem przestrzennym. Zmieniali się decydenci, zmieniały się doktryny, poglądy i cele, nie powi...
 1. Architekt Stefan Szyller 1857-1933

  109.00 zł
  Architekt Stefan Szyller 1857-1933  
  Twórczość Stefana Szyllera, jednego z najznakomitszych architektów warszawskich przełomu XIX i XX wieku odegrała wielką rolę W kształtowaniu architektury tej epoki. Znaczące by...
 2. Turris fortissima nomen Domini. Murowane wieże mieszkalne w Królestwie Polskim od 1300r. do połowy XVI w.

  53.00 zł
  Turris fortissima nomen Domini. Murowane wieże mieszkalne w Królestwie Polskim od 1300r. do połowy XVI w.  
  Niniejsza rozprawa jest wynikiem fascynacji architekturą obronno-rezydencjonalną jako drugim, po świątyniach, największym medium średniowiecznego świata. To właśnie ta fascynacja wp...
 1. Nowa Huta 1949+

  29.00 zł
  Nowa Huta 1949+  
  Nowa Huta powszechnie kojarzona jest z socrealizmem w architekturze, komunistyczną przeszłością dzielnicy, robotnikami w gumiakach i beretach z "antenką", pomnikiem Lenina, a ostatnio z...
 2. Lata 60. XX wieku. Sztuka użytkowa

  69.00 zł
  Lata 60. XX wieku. Sztuka użytkowa  
  Uroda wzornictwa lat 60. polega na tym, że obowiązujące wówczas trendy odnajdujemy niemal w każdym projekcie z tego okresu, dlatego doskonale się one wzajemnie uzupełniają. Do dziś ...
 1. Konstrukcje aluminiowe Projektowanie wg Eurokodu 9

  43.00 zł
  Konstrukcje aluminiowe Projektowanie wg Eurokodu 9  
  Treść omawianej książki dotyczy głównie procedur obliczeniowych w projektowaniu elementów i konstrukcji aluminiowych zgodnie z Eurokodem 9, wraz z interpretacjami i komentarzami Autor...
 2. Architektura służby zdrowia. Wybór przepisów i literatury przedmiotu

  37.00 zł
  Architektura służby zdrowia. Wybór przepisów i literatury przedmiotu  
  Projektowanie architektury służby zdrowia, zwłaszcza złożonych funkcjonalnie obiektów lecznictwa, ma charakter wysoce specjalistyczny. Problematyka związku architektury i z...
 1. Odpady hutnicze jako antropogeniczne grunty budowlane. Właściwości geotechniczne

  44.00 zł
  Odpady hutnicze jako antropogeniczne grunty budowlane. Właściwości geotechniczne  
  Przedmiotem niniejszej monografii są wyniki badań właściwości geotechnicznych kruszyw żużlowych, a także nieprzetworzonych odpadów (żużli pocynkowych). Badania prowadzono w aspekc...
 2. Miejskie wojny. Edukacyjne dyskursy przestrzeni

  44.00 zł
  Miejskie wojny. Edukacyjne dyskursy przestrzeni  
  Autorom książki przyświecało poszukiwanie dyskursów obecnych w przestrzeni miejskiej, nierzadko zagłuszanych przez dominujące narracje. W tomie m.in. artykuły: Katarzyny Kokot ...
 1. W kręgu sztuki przedmiotu. Polskie Art Deco

  83.00 zł
  W kręgu sztuki przedmiotu. Polskie Art Deco  
  Księga jubileuszowa dla profesor Ireny Huml - jednej z głównych badaczek i znawcy polskiej sztuki użytkowej i designu, szczególnie sztuki art deco i tkaniny artystycznej - zawiera te...
 2. Podstawy urbanistyki

  44.00 zł
  Podstawy urbanistyki  
  Skrypt przygotowano dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna z intencją przedstawienia wybranych, podstawowych problemów tego działu projektowania. Zaprezentowano zagadnienia ...
 1. Warszawa Funkcjonalna

  69.00 zł
  Warszawa Funkcjonalna  
  Po 79 latach od pierwszego wydania przypominamy WARSZAWĘ FUNKCJONALNĄ - odważną acz racjonalną wizję miasta przyszłości, kamień milowy polskiej i światowej urbanistyki. ...
 2. Architektura i woda. Przekraczanie granic

  69.00 zł
  Architektura i woda. Przekraczanie granic  
  We współczesnej architekturze widoczne są dążenia do kształtowania połączeń wody i form zbudowanych. Struktury budynków przeplataja się z zarysami pól wodnych, powstają konstruk...
 1. Odporność dynamiczna obiektów budowlanych w warunkach wstrząsów górniczych

  44.00 zł
  Odporność dynamiczna obiektów budowlanych w warunkach wstrząsów górniczych  
  Prowadzenie eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi oraz dążenie do zmniejszania szkód górniczych w obiektach budowlanych i uciążliwości związanych z eksplo...
 2. Między formą a ideologią Architektura XX wieku w Polsce

  52.00 zł
  Między formą a ideologią Architektura XX wieku w Polsce  
  Celem niniejszej publikacjijest pogłębienie wiedzy na temat spuścizny architektury XXw. Tom zawiera prace najmłodszego pokolenia historyków sztuki, architektów i konserwatorów oraz ic...
Poprzednia <.. 1 2 3 4 5 ... ... ... ... ..> Następna
Sklep internetowy Shoper.pl