Newsletter

Budownictwo Tytuł   /   Cena 1 2 3 4 5 ... > >>
 1. Wznoszenie budynków z gliny. Poradnik 1930

  49.00 zł
  Po ponad osiemdziesięciu latach przywracamy Czytelnikowi jeden z najbardziej niezwykłych - i niestety zapomnianych - poradników budowlanych, napisany przez genialnego samouka, ziemianina...
 2. Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie

  45.00 zł
  Oddajemy do Państwa dyspozycji podręcznik, który jest rozwinięciem wykładu pt. „Mikrobiologia z dezynfekcją zabytków", prowadzonego przez Alicję B. Strzelczyk od 1965 do 2004 r. na...
 1. Elementy konstrukcyjne ze szkła budowlanego

  42.00 zł
  Poradnik dotyczy zasad projektowania konstrukcji ze szkła budowlanego. W opracowaniu opisano kryteria oceny i metody obliczania związane z projektami norm europejskich i literaturą...
 2. Hałas niskoczęstotliwościowy w budynkach mieszkalnych

  42.00 zł
  Źródła, skutki oddziaływania i metody oceny uciążliwości. W monografii przedstawiono wyniki badań uciążliwego hałasu niskoczęstotliwościowego występującego W budynkach...
 1. Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych+CD. T. 1

  89.00 zł
  Konstrukcje murowe są i najprawdopodobniej nadal będą najczęściej wykonywanymi w szeroko pojętym budownictwie powszechnym. Przez wieki rzemiosło i sztuka murarska ewoluowały, a wiek...
 2. Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2. Atlas rysunków + CD

  64.90 zł
  Projektowanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2 wspomagane komputerowo. W książce przedstawiono szczegółowe rozwiązania podstawowych elementów budownictwa żelbetowego, w...
 1. Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów + CD

  59.00 zł
  Książka jest niezbędnym wstępem i podstawą do projektowania wszelkich konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Dotyczy zagadnień określonych w Eurokodzie 1 – obciążeń....
 2. Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. Poradnik

  79.00 zł
  Celem tej serii jest przybliżenie inżynierowi wymagań i metod obliczeniowych zawartych w Eurokodach, a także przedstawienie komentarzy do poszczególnych postanowień oraz zilustrowanie...
 1. Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Podstawy uzdatniania powietrza

  44.00 zł
  Podręcznik stanowi pierwszą część przygotowywanego, trzyczęściowego cyklu dotyczącego projektowania wentylacji i klimatyzacji. Opracowany został na podstawie długoletnich...
 2. Przewodnik dla cieśli 1871 Reprint

  63.00 zł
  Reprint wydanego w 1871 roku unikatowego podręcznika ciesielstwa. W pierwszych czterech rozdziałach interesującą przedstawione zostały kwestie związane z własnościami drewna,...
 1. Wytyczne do projektowania i wykonania dachów płaskich z izolacją wodochronną

  74.00 zł
  Publikacja zawiera informacje na temat wykonania izolacji dachów zarówno bitumicznych, jak również z tworzyw sztucznych (takich jak PVC, TPO, EPDM i inne) oraz izolacji natryskowych....
 2. ABC akustycznych sufitów podwieszanych. Poradnik eksperta

  13.50 zł
  Sufity podwieszane bardzo dobrze maskują wszelkie instalacje, optymalizują odbicie światła, izolują termicznie i akustycznie. Jest to rozwiązanie od dawna już stosowane w...
 1. ABC uprawnień budowlanych wraz z wykazem aktów prawnych

  20.00 zł
  Książka zawiera: regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych wraz z załącznikami, m.in. szczegółowym program egzaminów na uprawnienia...
 2. Aktualne kierunki rozwoju teorii i praktyki konstrukcji sprężonych w Polsce

  34.00 zł
  Oddajemy w Wasze ręce niniejszą monografię, do wydania której inspiracją były pełne ciekawych prezentacji i dyskusji obrady zorganizowanej W kwietniu 2015 roku W Krakowie Konferencji...
 1. Aktualne realizacje mostowe

  95.00 zł
  Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 24-25 listopada 2011, organizowaną przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki...
 2. Analiza i optymalizacja metod klasyfikacji siedlisk i kryteriów oceny rekultywacji leśnej na terenach pogórniczych

  40.00 zł
  Na terenach pogórniczych prognozowanie siedlisk dla rekultywacji leśnej oparte jest na metodach, które umownie dzieli się na tzw. glebowe, fitosocjologiczno-glebowe i fitosocjologiczne....
 1. Analiza wpływu systemów lokalnego kształtowania środowiska wewnętrznego na komfort użytkowników i zużycie energii przez budynek

  37.00 zł
  W pracy przedstawiono wyniki trzech serii eksperymentów mających na celu wykazanie wpływu jakości środowiska wewnętrznego na komfort, zdrowie i wydajność pracy użytkowników...
 2. Analiza wrażliwości konstrukcji prętowych w liniowej statyce

  33.00 zł
  Celem pracy jest przybliżenie czytelnikowi podstawowych pojęć analizy wrażliwości i przedstawienie klasycznych metod matematycznych służących do wyznaczenia pochodnych. Podstawą są...
 1. Architektura chłopska Doliny Dolnej Wisły w latach 1772-1945 i jej problematyka konserwatorska

  63.00 zł
  Bogato ilustrowana i udokumentowana monografia poświęcona architekturze chłopskiej Doliny Dolnej Wisły. Teren ten zasiedlany od poł. XVI w. przez osadników z Niderlandów i Niemiec...
 2. Architektura ziemi. Tradycja i współczesność

  55.00 zł
  Praca opisuje historię liczącą wiele tysięcy lat, przybliża znajomość odwiecznych technik, prezentuje najnowsze doświadczenia w dziedzinie budownictwa z surowej ziemi. Zawiera więc...
 1. Atlas dachów. Dachy spadziste

  147.00 zł
  Polskie wydanie słynnej edycji DETAIL. Atlas Dachów jest 450-stronicową pozycją o charakterze encyklopedyczno-poradnikowym w całości poświęconą dachom spadzistym z powodzeniem od...
 2. Atlas drewna

  129.00 zł
  Dla cieśli, stolarzy, projektantów wnętrz, architektów, rzeźbiarzy i wszystkich, którzy interesują się obróbką drewna.   Publikacja składa się...
 1. Autodesk Robot Structural Analysis. Podstawy obliczeń

  36.00 zł
  Program Autodesk Robot Structural Analysis jest programem służącym do analizy statycznej i dynamicznej szerokiego zakresu konstrukcji prętowych, powierzchniowych i bryłowych....
 2. AUTODESK Robot StructuralAnalysis Wymiarowanie konstrukcji stalowych i żelbetowych

  41.00 zł
  Program Autodesk ROBOT Structural Analysis Professional służy do analizy numerycznej konstrukcji prętowych, powierzchniowych i bryłowych. Obliczenia w programie są wykonywane metodą...
 1. Autoklawizowany beton komórkowy Technologia, właściwości, zastosowanie

  79.00 zł
  Procesy technologiczne i podstawowe operacje przy wytwarzaniu autoklawizowanego betonu komórkowego Surowce do produkcji betonu komórkowego Zastosowanie wyrobów z betonu...
 2. Badania architektoniczne. Historia i perspektywy rozwoju.

  100.00 zł
  Badania architektoniczne. Historia i perspektywy rozwoju Pomimo ogólnego uznania roli badań architektonicznych, zarówno dla historii architektury, jak i dla prac konserwatorskich, brakuje...
 1. Badania doświadczalne i modelowanie procesów kumulacji uszkodzeń i pękania elementów konstrukcyjnych

  66.00 zł
  Niniejsza monografia stanowi „pomost” pomiędzy mechaniką pękania i mechaniką uszkodzeń. Przedstawiono w niej wyniki zaawansowanych badań doświadczalnych oraz modelowania z...
 2. Badania promieniotwórczości naturalnej wyrobów budowlanych

  42.00 zł
  Poradnik zawiera rekomendowane procedury badawcze i zasady oceny wyników badań naturalnych izotopów promieniotwórczych w wyrobach budowlanych, wytwarzanych z surowców pochodzenia...
 1. Beton architektoniczny. Wytyczne techniczne + CD

  29.00 zł
  Opracowanie stanowi pierwszą w Polsce próbę tak szerokiego ujęcia tematu. Środowisko architektów, producentów betonu i jego składników, wykonawców robót od dawna czeka na...
 2. Beton ekspansywny

  23.00 zł
  W książce omówiono cechy charakterystyczne oraz zastosowanie w praktyce betonu ekspansywnego. Przedstawiono zagadnienia technologiczne specyficzne dla zaczynów, zapraw i...
 1. Betony ultrawysokowartościowe

  66.00 zł
  Monografia, której przesłanie ma przybliżyć polskiemu czytelnikowi stan badań i światowych realizacji obiektów z betonu ultrawysokościowego.Treści pracy są ukazane...
 2. Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych

  60.00 zł
  Przedmiotem książki są teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa pożarowego budowli ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich, jak:...
 1. Bezpieczeństwo pracy w procesach budowlanych

  51.00 zł
  Monografia dotycząca zagadnień ochrony zdrowia i życia pracowników powiązanych z procesem inwestycyjnym w  budownictwie. Monografia składa się z 12 rozdziałów. W...
 2. Bezpieczny dom rodzinny Instalacje elektryczne Tom 2

  48.00 zł
  Książka jest drugą częścią poradnika dla właścicieli budynków jednorodzinnych. Zgromadzono w nim informacje dotyczące niestandardowych zastosowań energii elektrycznej w tym w...
 1. Bezpieczny dom rodzinny. Instalacje elektryczne tom II. Alternatywne źródła - energia odnawialna.

  62.00 zł
  W tomie pierwszym przedstawiono zasady przyłączania budynków do sie elektroenergetycznych oraz standardowe wyposażenie w instalacje elektryczne. Omówiono W nim również wykorzystanie...
 2. BIM. Innowacyjna technologia w budownictwie. Podstawy, standardy, narzędzia

  99.00 zł
  Zamiarem autora było przedstawienie BIM W wersji BIG i Open, wraz z szerokim otoczeniem, które powinno stworzyć szerszą perspektywę dla tej technologii. Dyskusja o BIM często jest...
 1. Brukarstwo

  24.00 zł
  W książce zebrano wiadomości na temat materiałów, narzędzi i urządzeń oraz technologii stosowanych w brukarstwie. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla osób pragnących...
 2. Budowa domu pasywnego w praktyce

  39.00 zł
  Książka opisuje zasady budowy domu pasywnego nie wymagającego ogrzewania. Znajdziecie w niej opis budowy domu pasywnego wybudowanego na potrzeby publikacji wraz ze zdjęciami....
 1. Budowa domu pasywnego. Krok po kroku

  47.00 zł
  Publikacja przedstawia wszystkie etapy budowy domu pasywnego. Fachowe opisy wraz z materiałem zdjęciowym pozwolą zorientować się czy prace wykonywane na budowie są prowadzone...
 2. Budowa i konserwacja urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych

  39.00 zł
  W książce omówiono budowę i zasady działania urządzeń służących do przemieszczania osób  niepełnosprawnych oraz elementów składowych tych urządzeń. Omówiono też zasady...
 1. Budowa i morfologia surowców i mas włóknistych

  39.00 zł
  Celem autora jest przedstawienie surowców włóknistych oraz charakterystyka wytworzonych z nich różnymi metodami mas włóknistych. Rozważania uzupelniają podstawowe wiadomości z...
 2. Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych

  59.00 zł
  W książce na podstawie najnowszych osiągnięć przedstawiono zagadnienia związane z budową i utrzymaniem nawierzchni lotniskowych, uwzględniając ich trwałość i niezawodność, a...
 1. Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne

  49.00 zł
  Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji. Wdrażanie prawa wspólnotowego Unii Europejskiej spowodowało wiele zmian przepisów prawnych i organizacyjnych związanych z...
 2. Budowle i roboty ziemne

  22.00 zł
  Opracowanie zawiera zbiór informacji, zaleceń i warunków technicznych projektowania i realizacji komunikacyjnych budowli ziemnych, wynikający z aktualnie obowiązujących norm tego...
 1. Budowle urządzeń technicznych dróg i ulic

  22.00 zł
  Opracowanie zawiera podstawowe zasady projektowania i realizacji budowli stałych urządzeń technicznych wyposażenia dróg i ulic występujących w obszarze pasa drogowego. Omówiono...
 2. Budownictwo drewniane

  59.00 zł
  Książka zawiera wiadomości z zakresu konstrukcji drewnianych. Wyjaśniono w niej właściwości i zastosowania drewna i materiałów drewnopochodnych, podano metody obliczeń różnych...
 1. Budownictwo drzewne i wyroby z drewna w dawnej Polsce

  99.00 zł
  Bogato ilustrowana alfabetyczna inwentaryzacja wiadomości o budownictwie, technikach i wyrobach z drewna.  Nieocenione źródło informacji o dworach, chatach, elementach i...
 2. Budownictwo ekologiczne. Aspekty ekonomiczne

  44.90 zł
  Publikacja jest poświęcona zagadnieniu budownictwa ekologicznego, które obejmuje rewitalizację i projektowanie nieruchomości, realizowanych zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego....
 1. Budownictwo ogólne dla architektów

  165.00 zł
  "Budownictwo ogólne dla architektów" jest syntetycznie opracowanym podręcznikiem budownictwa. Rozwiązania budowlane przedstawiono jako fragmenty większej całości - funkcjonujące...
 2. Budownictwo ogólne t. 5 Stalowe konstrukcje budynków. Eurokod 3 i Eurokod 4 z przykładami obliczeń

  99.00 zł
  W książce w oparciu o Eurokod 3 i Eurokod 4 przedstawiono ogólne reguły projektowania konstrukcji stalowych i zespolonych stalowo-betonowych oraz zasad odnoszących się do ustrojów...
1 2 3 4 5 ... > >>