Newsletter

Polecamy
Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowej 1918 -1939
Andrzej Szczerski
69.00 zł
Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowej 1918 -1939
Autor: Andrzej Szczerski
Wydanie: I, 2010
Strony: 508
Wymiary: powiększone B5
Okładka: miękka ze skrzydełkami
Ilustracje: około 180


Więcej o książce

Książka Andrzeja Szczerskiego jest niezwykłą podróżą w epokę dynamizmu, energii i idei, w dwudziestolecie, w którym ścierały się ze sobą tendencje niszczycielskie i twórcze; na powojennych gruzach Europy wyrastały nowe państwa, a granice już istniejących zmieniały swój kształt. Z tygla, w którym buzowały idee polityczne i społeczne, podsycane walką o budowanie nowych państwowości, wyłaniały się założenia estetyczne mające stworzyć „nowoczesnego człowieka” żyjącego w nowoczesnym otoczeniu. Przemiany zachodzące w polityce silnie rezonowały w dziedzinie sztuk wizualnych. Autor książki przedstawia czytelnikom efekty owego wpływu, tłumaczy współzależności między polityką, społeczeństwem a artystami, ilustruje swój tekst bogatym materiałem ikonograficznym zgromadzonym podczas realizacji wystawy „Modernizacje 1918 – 1939. Czas przyszły dokonany”, która odbyła się w łódzkim Muzeum Sztuki. Publikacja ta, opatrzona imponującą bibliografią, jest pierwszą próbą opisania sztuki i architektury dwudziestolecia w tak szerokim kontekście – geograficznym, historycznym i społecznym. Próbą, dodajmy, w pełni satysfakcjonującą czytelnika.

SPIS TREŚCI:
Wstęp 5
 
1. Tragedia rozwoju 25
1.1 Rewolucyjne dni na Węgrzech - naszym celem jest kultura 31
1.2 Barbarogeniusz i bałkanizacja Europy 95
 
2. Czas przyszły dokonany 139
2.1 Zlin - miasto dobrych butów 145
2.2 Gdynia - nasza brama na świat 203
 
3. Modernizm na peryferiach 261
3.1 Nowe kraje nadbałtyckie 267
3.2 Regiony, stolice, enklawy 297
 
Zakończenie 333
Bibliografia 346
Spis ilustracji 367
Indeks osobowy 374
Indeks geograficzny 399
Summary 406

Wybrane fragmenty opinii o książce:

„(…)Pragnę z całym naciskiem podkreślić: książka Dra hab. Andrzeja Szczerskiego jest pracą pionierską w literaturze światowej (należy mieć nadzieję, że zostanie przygotowane jej obcojęzyczne wydanie). Autor udowadnia, że nie ma „nauki w jednym kraju”, że nauka jest jedna 
i dokonuje analiz, które nie tylko wytrzymują międzynarodową konkurencję, ale są wobec świata pionierskie. Książka Szczerskiego jest dziełem wybitnym i bardzo to cieszy biorąc pod uwagę młody wiek autora. Dobrze wróży też przyszłej karierze, którą należy wspierać doceniając dotychczasowy dorobek rozmaitymi gestami, takimi jak nagrody.”

Prof. zw. dr hab. Piotr Piotrowski

„Książka autorstwa Pan dr hab. Andrzeja Szczerskiego to wyjątkowo intrygująca i ciekawa całość. Jej lektura pobudza do myślenia, poszczególne rozdziały zawierają zarówno masę mało powszechnie znanych faktów i informacji, jak i kwestii pozornie oczywistych, do pewnego stopnia nawet opracowanych, ale ukazanych przez autora z całkowicie nowej, bardzo twórczej perspektywy, podanych z ogromnym ładunkiem emocji, świetną polszczyzną, cały czas z myślą 
o wymagającym czytelniku.”

Prof. dr hab. Lechosław Lameński

„Opiniowana rozprawa to kamień milowy w badaniach nad sztuką Europy Środkowo-Wschodniej zmieniająca perspektywę widzenia zjawisk artystycznych w dwudziestoleciu międzywojennym w całej Europie. Najważniejszym zadaniem stojącym przed Autorem jest zadbanie o jej przetłumaczenie na język angielski i opublikowanie w wydawnictwie, które zapewni nie tylko jej wysoki poziom edytorski, ale i zadba o odpowiednio szeroką dystrybucję. Książka ta powinna się bowiem stać lekturą obowiązkową dla studentów na wszystkich uczelniach kształcących historyków sztuki na świecie.”
Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska 
 

Powiązane produkty

Sklep internetowy Shoper.pl