Newsletter

Tytuł   /   Cena 1 2 > >>
 1. Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

  99.00 zł
  W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego. Opracowanie...
 2. 22 lata polskiego rynku nieruchomości Monitoring za lata 1990-2011

  35.00 zł
  Opracowanie zostało wykonane w Zakładzie Ekonomiki Przestrzeni Instytutu Rozwoju Miast zgodnie z kierunkowym planem tematycznym zadań (badawczych i innych) w 2012 r. SPIS TREŚCI:...
 1. Bezpieczeństwo pracy w procesach budowlanych

  51.00 zł
  Monografia dotycząca zagadnień ochrony zdrowia i życia pracowników powiązanych z procesem inwestycyjnym w  budownictwie. Monografia składa się z 12 rozdziałów. W...
 2. Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne

  49.00 zł
  Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji. Wdrażanie prawa wspólnotowego Unii Europejskiej spowodowało wiele zmian przepisów prawnych i organizacyjnych związanych z...
 1. Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami

  75.00 zł
  "Rekomendowane wydawnictwo, zdaniem Krajowej Rady Izby Architektów RP, stanowi doskonałe uzupełnienie wiedzy na temat certyfikacji energetycznej oraz powinno zwiększyć świadomość...
 2. Charakterystyka energetyczna i audyt budynków

  74.00 zł
  Prawo w gospodarce nieruchomościami Prawo inwestycyjne dokumenty Wspólnot Europejskich w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i racjonalizacji zużycia energii Przepisy...
 1. Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu

  35.00 zł
  W miarę rozwoju gospodarczego coraz silniejsza jest konkurencja między podmiotami w każdej dziedzinie wytwarzania i usług, a także w życiu społecznym. Wiąże się to zarówno ze...
 2. Efektywność energetyczna 2015 Przepisy wraz z komentarzem

  19.00 zł
  Publikacja kierowana do szerokiego grona odbiorców interesujących się budownictwem spełniającym wymagania efektywności energetycznej. Należy podkreślić, że jest ona jednym z...
 1. Encyklopedia inżynierii morskiej

  115.00 zł
  Publikacja o objętości bliskiej 600 stron, bogato ilustrowane barwnymi zdjęciami, rysunkami. Encyklopedia jest pomyślana nie tylko jako ogólny podręczny informator dla ludzi...
 2. Energoefektywny dom dostępny 2012

  66.00 zł
  Publikacja jest skierowana do wszystkich zainteresowanych budową lub kupnem domu, który można będzie określić mianem energoefektywnego, a więc spełniającego coraz ostrzejsze...
 1. Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego

  52.00 zł
  Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego to pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia, która w tak dogłębny sposób przedstawia problematykę zaspokajania potrzeb...
 2. Gospodarka nieruchomościami i kataster. Wybrane problemy

  25.00 zł
  Gospodarka nieruchomościami i kataster stanowią istotne i dynamiczne zmieniające się zagadnienia w szeroko pojętej geodezji. Zmiany te wynikają z potrzeby rozwiązywania aktualnych...
 1. Gospodarka nieruchomościami w gospodarce przestrzennej

  46.00 zł
  Celem opracowania jest wskazanie interakcji między gospodarką nieruchomościami a gospodarką przestrzenną. Niniejsza publikacja została przygotowana przede wszystkim z...
 2. Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni

  79.00 zł
  Książka stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w dzisiejszej Polsce należy uważać za obowiązującą zasadę wolności zabudowy, w wyniku której interes publiczny — w...
 1. Kierowanie i nadzór nad budową w świetle prawa

  72.50 zł
  W poradniku zawarto podstawowe informacje m.in. o: prawach i obowiązkach uczestników procesu budowlanego, dokumentacji budowy, pracach przygotowawczych do rozpoczęcia budowy, kierowaniu i...
 2. Komunikacja marketingowa w architekturze

  35.00 zł
  Książkę przeczytają z pewnością specjaliści (urbaniści, architekci, teoretycy i praktycy komunikacji marketingowej). Przeczytają ją jednak także z uwagą miejscy aktywiści,...
 1. Konkurencyjność regionalna Koncepcje – strategie – przykłady

  51.50 zł
  Książka stanowi przegląd wiedzy o konkurencyjności regionalnej. Autorzy omawiają istotę konkurencyjności i jej miejsce w teorii ekonomii, z uwzględnieniem kwestii historycznych i...
 2. Konstrukcje żelbetonowe wg Eurokodu 2 i norm związanych T.4 + CD

  64.90 zł
  Kolejny tom tej znanej w środowisku budowlanym książki, obecnej na rynku wydawniczym od ponad 25 lat. W sposób pełny ujęto zalecenia zawarte w Eurokodzie 2 i normach związanych. Normy...
 1. Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych + płyta CD

  49.00 zł
  Poradnik do kosztorysowania jest obszerny i kompleksowy. Wskazuje nie tylko, jakie podstawy normatywne należy zastosować, ale również podaje praktyczne przykłady sporządzenia...
 2. Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami

  169.00 zł
  Autorzy skoncentrowali się na omówieniu poszczególnych pojęć z perspektywy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Czytelnicy odnajdą tu zatem wyjaśnienia dotyczące m.in.: -...
 1. Muzeum: fenomeny i problemy

  39.00 zł
  Żyjemy w czasach bezprecedensowej muzealizacji świata. Jesł to jedno z najbardziej globalnych, a zarazem indywidualnych zjawisk początku XXI w. Muzea powsłają na wszystkich...
 2. Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd

  229.00 zł
  Meritum Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd to wyjątkowa publikacja na rynku wydawnictw poświęconych tej tematyce. W jednym, zwartym tomie zamieszczono wszystkie informacje...
 1. Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich

  43.00 zł
  Książka Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich jest zbiorem opracowań autorstwa młodych adeptek socjologii z zakresu podjętej przez nie (…) problematyki badawczej (…)...
 2. Nowe metody regulacji w urządzaniu lasu

  49.00 zł
  W książce omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące nowoczesnej regulacji w urządzaniu lasu: problematykę utrzymania trwałości lasu, sposoby zagospodarowania lasu, modele stanu i...
 1. Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane

  159.00 zł
  Książka zawiera kompleksowe omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją zamierzeń budowlanych oraz wynikających z tego obowiązków inwestora i innych uczestników...
 2. Opodatkowanie przeniesienia własności nieruchomości

  99.00 zł
  Książka w czytelny sposób omawia zasady opodatkowania czynności, których rezultatem jest przeniesienie prawa własności nieruchomości, i porządkuje wiedze niezbędną do bezpiecznego...
 1. Organizacja wystaw. Podręcznik dla muzeów, bibliotek i archiwów

  49.00 zł
  Niniejsza książka jest pierwszym podręcznikiem adresowanym do muzealników, bibliotekamy i archiwistów, który w wyczerpujący sposób dostarcza wskazówek, jak z sukcesem zaplanować i...
 2. Orientacja rynkowa we współrządzeniu miastem

  53.00 zł
  W publikacji przedstawiono praktyki dużych miast polskich, które wpisują się w nowy model zarządzania publicznego – współrządzenie. Analiza licznych przykładów...
 1. Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego

  79.00 zł
  Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego to opracowanie, w którym przedstawiono charakter prawny planu miejscowego, jego kształtowanie, treść i formę. Przybliżona...
 2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym

  55.00 zł
  "Celem monografii jest określenie roli, jaką wprocesie rozwoju regionalnego pełni plan zagospodarowania przestrzennego województwa, zwłaszcza w kontekście realizacji inwestycji...
 1. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz

  249.00 zł
  Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi od lat jedyną na rynku pozycję o charakterze komentarzowym do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym....
 2. Planowanie inwestycji publicznych. Aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe

  38.00 zł
  Autorzy szczegółowo przedstawiają problemy wynikające z wdrażania w życie przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem roli organów administracyjnych. Zwracają także uwagę na...
 1. Podatek od towarów i usług w budownictwie i obrocie nieruchomościami

  149.00 zł
  Opracowanie zawiera analizę najważniejszych aspektów związanych z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług robót budowlanych i obrotu nieruchomościami, z uwzględnieniem...
 2. Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości

  53.00 zł
  Monografia naukowa obejmuje łącznie 11 rozdziałów dotyczących poszczególnych zagadnień gospodarowania zasobami nieruchomości W Polsce i innych wybranych krajach. Wybrane procedury...
 1. Podstawy kosztorysowania w architekturze krajobrazu

  26.00 zł
  Podręcznik Podstawy kosztorysowania w architekturze krajobrazu skierowany jest dla przyszłych techników architektury krajobrazu. Poruszane w nim zagadnienia dotyczące wyceny robót nie...
 2. Polityka przestrzenna w procesie kreowania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym

  45.00 zł
  Polityka przestrzenna jest sferą działania organów administracji publicznej (szczebla rządowego i samorządowego), której zadaniem jest ustalenie celów i sposobów kształtowania,...
 1. Polsko-angielski, angielsko-polski słownik terminów z zakresu geodezji, map i nieruchomości. Nowe wydanie

  66.00 zł
  Słownik polsko-angielski i angielsko-polski terminów z zakresu geodezji, map, planów i nieruchomości jest rozszerzoną wersją edycji z 1997 roku. Aktualna edycja słownika...
 2. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI DYSCYPLINARNYMI POLUBOWNYMI I ...

  28.00 zł
  Publikacja stanowi pomocny, usystematyzowany zbiór obecnie obowiązujących przepisów. Komentarz przybliżający organizację systemu procedur stosowania prawa w zakresie odpowiedzialności...
 1. Prawo autorskie w pytaniach i odpowiedziach. Działalność projektowa w budownictwie

  72.00 zł
  Poradnik stanowi próbę kompleksowego omówienia problematyki prawnej styku prawa autorskiego i działalności budowlanej, w tym zwłaszcza twórczej działalności projektowej, której...
 2. Prawo budowlane Komentarz

  199.00 zł
  Komentarz prezentuje wnikliwą i przystępną interpretację przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych. Autorzy - doświadczeni sędziowie sądów...
 1. Prawo nieruchomości. Nowe wydanie

  49.90 zł
  Książka zawiera omówienie aktów prawnych istotnych szczególnie dla zarządców nieruchomości, pośredników i rzeczoznawców majątkowych. To nowe, zaktualizowane wydanie jest...
 2. Prawo umów budowlanych

  189.00 zł
  Prezentowana pozycja stanowi syntetyczne opracowanie całości problematyki prawa umów budowlanych, która stanowi kompleks zagadnień cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych, wzajemnie...
 1. Prawo zagospodarowania przestrzeni

  129.00 zł
  Książka zawiera całościowe omówienie regulacji prawa zagospodarowania przestrzeni, czyli: planowania przestrzennego, prawa budowlanego, publicznoprawnej ingerencji w reżim...
 2. Prawodawstwo w ochronie środowiska z elementami ocen oddziaływania na środowisko

  39.00 zł
  W podręczniku przedstawiono zasady i przepisy prawne w ochronie środowiska. Prawodawstwo jest rozumiane jako "zbiór praw" obowiązujących aktualnie w tej dziedzinie, ale zostały także...
 1. Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną

  57.00 zł
  Poradnik na płycie CD, przeprowadza Czytelnika przez kolejne etapy procedury przekwalifikowania ziemi rolnej na działkę budowlaną. Jednocześnie wskazuje na zagrożenia, jakie inwestor...
 2. Procedury prawno-geodezyjne w gospodarce gruntami na obszarach rolnych

  35.00 zł
  Skrypt zawiera omówienie najważniejszych aktów i procedur prawnych stosowanych w gospodarce nieruchomościami na obszarach wiejskich, włączając w nie tereny leśne, oraz materiały...
 1. Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów budowlanych

  34.00 zł
  W podręczniku zawarte są podstawowe zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjnego oraz uwarunkowania - szczególnie prawne, których znajomość jest niezbędna do podejmowania...
 2. Projektowanie obiektów użyteczności publicznej Dokumentacja budowlana

  33.00 zł
  Podręcznik do nauki przedmiotu projektowanie, przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa. Polecamy go również studentom wydziału architektury...
 1. Przegląd konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku

  99.00 zł
  Prawo, praktyka, orzecznictwo Opracowanie jest wszechstronnym i szczegółowym omówieniem zagadnień dotyczących utrzymania zarządzanych budynków w dobrym stanie technicznym i...
 2. Rewitalizacja miast polskich T. 7 Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji

  36.00 zł
  Rewitalizacja to celowe przekształcanie stosunków społecznych i gospodarczych na obszarach zdegradowanych, działania te odbywają się na rynku nieruchomości, gdyż właśnie...
1 2 > >>