Newsletter

Polecamy
Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010)
Maciej Nowakowski
80.00 zł
Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010)
Autor: Maciej Nowakowski
Wydanie: 2013
Strony: 436
Wymiary: 190x300 mm
Okładka: twarda


Więcej o książce

Podręcznik jest całościowym ujęciem rozwoju planowania miast polskich w ciągu ostatnich stu lat. Okres ten był czasem kształtowania się nowych idei, metod i technik gospodarowania przestrzenią miast nie tylko w Polsce ale i na całym świecie – stopniowym kształtowaniem się ery postindustrialnej. Podręcznik, napisany przez kompetentnych praktyków-urbanistów, zarazem uznanych i utytułowanych badaczy procesów rozwoju miast, jest ujęciem ostatnich stu lat planowania miast w podziale na 10 rozdziałów odpowiadających okresom planowania. Wyraźne cezury tych okresów ustanowiła sama historia oraz odmienne idee, cele i koncepcje urbanistyczne, stanowiące nić przewodnią urbanistycznej praktyki i teorii poszczególnych podokresów. W ostatnich dziesięcioleciach nikt się na taki wysiłek w Polsce nie zdobył. Na rynku brak tego typu opracowania..

Podręcznik będzie bezcennym źródłem informacji - zarówno dla wykładowców jak i studentów, także dla słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów.

Powinien być wykorzystywany zwłaszcza na takich kierunkach, jak architektura i urbanistyka oraz gospodarka przestrzenna, a także geografia, socjologia i ekonomia miasta.
 
SPIS TREŚCI:
 
Wstęp


1. POD TRZEMA ZABORAMI 13

Sytuacja w Europie 13

Sytuacja w Polsce 15

Legislacja planistyczna 17

System planowania 18

Sytuacja w miastach 21

Konkurs na plan Krakowa 22

Konkurs na plan Kalisza 25

Plan Warszawy 26

Podsumowanie 28


2. DWUDZIESTOLECIE NIEPODLEGŁOŚCI 31

Sytuacja w Polsce 31

Legislacja plaSDGnistyczna 32

System planowania 37

Uczelnie 37

Planowanie Lwowa 38

Towarzystwo Urbanistów Polskich 39

Międzynarodowe Kongresy Architektury Nowoczesnej (CIAM) 40

Ustalanie metod planowania 44

Ewolucje form zabudowy 45

System miejskiej zieleni 47

Rozwój urbanistyki i postawy jej twórców 48

Sytuacja w miastach 49

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 49

Towarzystwo Osiedli Robotniczych 51

Małe miasta 51

Warszawa 52

Sytuacja w mieście 52

Planowanie rozwoju miasta 52

Plany Warszawy a realizacje 56

Utrudnienia W realizacji planowanych zamierzeń 59

Organizacja planowania w drugiej połowie trzydziestych lat 61

Gdynia 62

Budowa portu 62

Planowanie rozwoju miasta 64

Nowe plany 66

Plany a realizacje 69

Podsumowanie 72


3. OKUPACJA HITLEROWSKA 75

Planowanie odbudowy i rozwoju Warszawy 75

Zarząd miejski 75

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej 77

Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna (PAU) 77

Inne ośrodki 79

Organizacja osiedla 80

Warszawskie Getto Żydowskie 80

Komentarze 83


4. LATA 1945-1956 POD ŚCISŁĄ DYKTATURĄ ZWIĄZKU RADZIECKIEGO 85

Sytuacja w Europie 85

Sytuacja W Polsce 86

Legislacja planistyczna 90

System planowania 92

Urzędy planowania przestrzennego 92

Wielkie państwowe biura projektów 93

Dyktat partyjny i ekonomiczny 94

Dyktat przemysłu 95

Komitet Urbanistyki i Architektury 96

Zasady planowania rozwoju miast 97

Sytuacja w miastach 99

Mieszkalnictwo 99

Małe miasta 101

Warszawa 103

Sytuacja w mieście 103

Organizacja planowania 104

Planowanie odbudowy i rozwoju miasta 106

Zasady rozwoju miasta 109

Kontrowersje 111

Pierwsze lata odbudowy 113

Gdańsk- Gdynia 116

Sytuacja portów i miast 116

Organizacja planowania 118

Planowanie odbudowy i rozwoju miast 118

Organizacja, planowanie i odbudowa Głównego Miasta 123

Komentarze 125

Podsumowanie 131


5. LATA 1956-1960 – CHWILOWA ODWILŻ 133

Sytuacja w Polsce 133

Legislacja planistyczna 134

System planowania 134

Organizacja planowania 134

Zasady i metody planowania 137

Sytuacja w miastach 141

Śródmieście 141

Mieszkalnictwo 143

Przemysł i składy 144

Środowisko przyrodnicze 145

Transport, infrastruktura techniczna 145

Uwarunkowania realizacyjne 146

Łódź 147

Sytuacja miasta 147

Plany rozwoju miasta 148

Komentarze 153

Tychy 154

Planowanie i budowa miasta 154

Metody planowania 159

Komentarze 160

Podsumowanie 162


6. LATA SZEŚĆDZIESIĄTE – TWORZENIE METOD PLANOWANIA 165

Sytuacja w Polsce 165

Legislacja planistyczna 167

System planowania 168

Ustawa 168

Instrukcja 169

Typologiczny podział jednostek osadniczych 171

Odstępstwa od ustawy 172

Elastyczność planu 172

Trójwymiarowość 173

Ekonomia i ekonomika 174

Metody planowania małych miast 174

Analizy Możliwości Rozwoju Miasta 176

Teoria Progów 177

Optymalizacja Warszawska 179

Ośrodki historyczne 181

Struktura zmotoryzowanego miasta 181

Centrum miasta 182

Popularyzacja urbanistyki 189

Sytuacja w miastach 189

Struktury funkcjonalno-przestrzenne 189

Miasta szybko rosnące 191

Koszalin 192

Koszalin w sieci osadniczej 192

Przemiany struktury funkcjonalne-przestrzennej 196

Planowanie rozwoju miasta 198

Skuteczność planowania 200

Dylematy rozwojowe 200

Podsumowanie 201


7. LATA SIEDEMDZIESIĄTE - „BUDUJEMY DRUGĄ POLSKĘ” 203

Sytuacja w Polsce 203

Legislacja planistyczna 205

System planowania 206

Zmiany organizacyjne 206

Nauka 207

Aglomeracje miejskie 208

Plany województw 211

Plany szczegółowe 211

Kształtowanie sieci i obiektów usługowych 212

Uwarunkowania realizacyjne 213

Sytuacja w miastach 214

Dzielnice mieszkaniowe 215

Wielkie zespoły mieszkaniowe 215

Śródmieście 217

Aglomeracja bydgosko-toruńska 220

Organizacja prac 220

Uwarunkowania rozwoju 222

Procesy urbanizacji 225

Możliwości rozwoju 225

Założenia planistyczne 227

Realizacja założeń planistycznych 229

Warszawski zespół miejski 230

Praca 1. 230

Praca 2. 231

Praca 3. 231

Praca 4. 236

Struktura funkcjonalno-przestrzenna 236

Wspólne poglądy 237

Podsumowanie 238


8. LATA OSIEMDZIESIĄTE – DEKADA WIELKICH ZMIAN 239

Sytuacja w Polsce 239

Legislacja planistyczna 241

System planowania 243

Metody planowania 244

Formy zabudowy 245

Sytuacja w miastach 248

Struktura miejskiej tkanki 248

Zmiany w treści i ilości 249

Zmiany w formie i jakości 250

Śródmieścia 251

Uwarunkowania realizacyjne 252

Płock 255

Planowanie rozwoju miasta 255

Komentarze 260

Podsumowanie 261


9. LATA DZIEWIĘĆDZIESIĄTE – ZMIANA SYSTEMU 263

Sytuacja W Polsce 263

Legislacja planistyczna 264

System planowania 269

Organizacja planowania 269

Stan kadry 272

Europa 273

Metody i zasady planowania 274

Sytuacja w miastach 279

Dzielnice mieszkaniowe 280

Śródmieścia 281

Infrastruktura społeczna 283

Transport 284

Małe miasta 284

Przykład Trójmiasta 286

Rozpraszanie zabudowy, suburbia 288

Konkurs na koncepcję studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy 293

Studium rozwoju Gdańska 304

Śródmieście Gdyni 311

Sytuacja miasta 311

Formuła planu 313

Planowanie rozwoju Śródmieścia 314

Podsumowanie 321


10. LATA DWUTYSIĘCZNE – POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ 323

Sytuacja w Polsce 323

Wydarzenia 323

Gospodarka 324

Rozwój miast 325

Urbanistyczny Kongres 325

Legislacja planistyczna

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rozwój gospodarczy i przestrzenny

Członkostwo W Unii Europejskiej

Standardy urbanistyczne

Równorzędność czy hierarchiczność?

Ochrona gruntów rolnych

System planowania

Kadra

Metody sporządzania planów

Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

ZaS9.Cly

Sytuacja w miastach

Mieszkalnictwo

Grodzone enklawy miast

Usługi

Transport

Aglomeracje i metropolie _ przykłady

Rewitalizacja miast

Wymagania unijne a polskie prawo

Wykorzystane i niewykorzystane szanse

Przestrzenie publiczne _ najlepsze praktyki

Białystok

Łódź-Manufaktura

Łódź _ Park Ocalałych

Piotrków Trybunalski

Płock

Puławy _ międzyosiedlowe pasmo zieleni

Sandomierz

Tychy W 2011 roku

Ulica Ząbkowska w Warszawie

Miasteczko Wilanów

Elbląg

Planowanie rozwoju miasta

Studium Elbląga

Łódź

Strategiczne cele rozwoju miasta

Funkcje miasta

Baza ekonomiczna

Demografia

Mieszkalnictwo

Ochrona zdrowia

Edukacja

Sport i wypoczynek

Zagrożenie bezpieczeństwa

Transport

Przestrzenna struktura miasta

Kierunki zmian w przestrzennej strukturze miasta 388

Plany miejscowe 389

Podsumowanie 389


11. KOŃCOWE KOMENTARZE 391

Miasta polskie a europejskie 391

Społeczeństwo, politycy, urbaniści 392

Planowanie i gospodarowanie przestrzenią 394

Konkluzja 394

Organizacja planowania 395

Ujednolicona problematyka i tryb sporządzania planów 397

Obszary metropolitalne 398

Konkluzja 398

Legislacja planistyczna 399

Konkluzja 404

Zasady

Konkluzja

Zmiany w funkcjonalno-przestrzennej strukturze miast 407

Konkluzja 409

Epitafium neoliberalizmu i prymitywnej gospodarki opartej tylko na wiedzy? 409

Słownik stosowanych pojęć 413

Źródła ilustracji 417

Indeks nazwisk 419

Bibliografia 422

Powiązane produkty

Sklep internetowy Shoper.pl