Newsletter

Tytuł   /   Cena 1 2 3 4 5 ... > >>
 1. Wznoszenie budynków z gliny. Poradnik 1930

  49.00 zł
  Po ponad osiemdziesięciu latach przywracamy Czytelnikowi jeden z najbardziej niezwykłych - i niestety zapomnianych - poradników budowlanych, napisany przez genialnego samouka, ziemianina...
 2. Budowle z cegły nietynkowanej. Wzornik detalu dekoracyjnego 1891 Reprint

  53.00 zł
  Reprint wydanego w 1891 roku bogato ilustrowanego wzornika dekoracyjnego detalu z cegły nietynkowanej: elewacji, szczytów, gzymsów, cokołów, fryzów, glifów okiennych i drzwiowych,...
 1. Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie

  45.00 zł
  Oddajemy do Państwa dyspozycji podręcznik, który jest rozwinięciem wykładu pt. „Mikrobiologia z dezynfekcją zabytków", prowadzonego przez Alicję B. Strzelczyk od 1965 do 2004 r. na...
 2. Ornament secesyjny. Reprint 1898

  48.00 zł
  Reprint wydanego w 1901-1902 roku w Wiedniu wzornika secesyjnego ornamentu. Na 60 tablicach formatu 230x300mm, 30 czarno-białych i 30 kolorowych wzorów....
 1. Prace restauratorskie i konserwatorskie w świetle współczesnych rozwiązań rekonstrukcji pieców kaflowych

  42.00 zł
  Publikacja dotyka problemu konserwacji i rekonstrukcji pieców kaflowych, znanego nielicznemu gronu specjalistów. Jacek Martusewicz, pracujący na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych...
 2. Przewodnik dla cieśli 1871 Reprint

  63.00 zł
  Reprint wydanego w 1871 roku unikatowego podręcznika ciesielstwa. W pierwszych czterech rozdziałach interesującą przedstawione zostały kwestie związane z własnościami drewna,...
 1. Siedemnastowieczne sztukaterie w Małopolsce

  73.00 zł
  Książka zawiera pierwsze syntetyczne omówienie tego zagadnienia w stuleciu jego największego rozkwitu, ukazane na obszernym tle dziejów światowego sztukatorstwa oraz jego uwarunkowań...
 2. Wzory kwietników ogrodowych

  69.00 zł
  Reprint wzornika kwietników przygotowanego przez Wincentego Bielskiego - ogrodnika dyplomowanego w Wersalu i wydanego w 1908 roku we Lwowie.   We wzorniku przedstawiono 245...
 1. Zarządzanie zbiorami muzeum. Podręcznik

  42.00 zł
  „Zarządzanie zbiorami jest stosunkowo nowym terminem w słowniku pojęć związanych z muzeologią i dziedzictwem kulturowym. Źródeł jego powstania należy upatrywać w rosnącej...
 2. Figury retoryczne Warszawska rzeźba architektoniczna 1918-1970

  73.00 zł
  Niniejsza książka zawiera fotografie autorstwa Szymona Rogińskiego oraz eseje wybitnych teoretyków sztuki i architektury opisujące treści, formę i warunki, w jakich owe figury...
 1. Alois Riegl, Georg Dehio i kult zabytków

  34.00 zł
  Przypominamy jedną z najgłośniejszych debat o problemach ochrony zabytków, toczoną w XIX i na początku XX wieku w gronie wybitnych historyków sztuki i konserwatorów. Niech...
 2. Andrzej Grzybowski. Polski historyzm współczesny

  79.00 zł
  Doskonale opracowana monografia poświęcona twórczości Andrzeja Grzybowskiego - genialnego artysty samouka, aktora, znawcy i praktyka jeździectwa, a przede wszystkim projektanta wnętrz...
 1. Andrzej Schlüter rzeźbiarz królów

  70.00 zł
  Dorobek artystyczny Andrzeja Schlütera zajmuje ważne miejsce w historii rzeźby nowożytnej Europy.  Swoją karierę artystyczną zaczynał w Rzeczypospolitej czasów Jana III...
 2. Antykwaryczne polowania. O srebrach, platerach, miedziach, mosiądzach, brązach i żeliwach

  55.00 zł
  Książka powstała z myślą o tych wszystkich, w których budzi się ciekawość historii zapisanej w przedmiotach. Historii naszej i waszej, cudzej i swojskiej, drogiej i taniej, bliskiej...
 1. Architectura sine historiae nihil est. Z dziejów architektury i urbanistyki ziem Łotwy

  46.00 zł
  Monografia przedstawiająca przegląd wybranych problemów dziejów kultury i budownictwa łotweskiego na przestrzeni wieków, począwszy od wczesnego średniowiecza, aż po wczesny...
 2. Architekci i historia

  39.00 zł
  Zbiór szkiców Janusza Sepioła to przykład rzadko uprawianego eseju architektonicznego. Na tom ten składają się głównie teksty poświęcone wielkim, ale często pomijanym lub...
 1. Architekt - budowniczy - murator

  48.00 zł
  Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN Warszawa, 24-25 listopada 2004 roku. SPIS TREŚCI: Hanna Faryna-Paszkiewicz, Jakub Sito, Wstęp. Założenia do projektowanego...
 2. Architektura a polityka

  67.00 zł
  W książce obiekty architektoniczne potraktowane zostały przede wszystkim jako projektory obrazów. Obrazy te, jeśli nie narzucają się same, należy odkryć i zinterpretować ich sens,...
 1. Architektura chłopska Doliny Dolnej Wisły w latach 1772-1945 i jej problematyka konserwatorska

  63.00 zł
  Bogato ilustrowana i udokumentowana monografia poświęcona architekturze chłopskiej Doliny Dolnej Wisły. Teren ten zasiedlany od poł. XVI w. przez osadników z Niderlandów i Niemiec...
 2. Architektura chóru gotyckiego i przestrzeń sakralna

  29.00 zł
  Niniejsza książką (po już opublikowanych, Architektura historycznej formy kościoła a ołtarz współczesny z roku 2003 i Architektura gotycka a sacrum posoborowe z roku 2006) jest...
 1. Architektura gotycka a sacrum posoborowe

  26.00 zł
  Po opublikowanych książkach: Ołtarz - centrum przestrzeni sakralnej z roku 1994 i Architektura historycznej formy kościoła a ołtarz współczesny z roku 2003, jest to...
 2. Architektura jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Gliwicach 1919-1939

  51.00 zł
  Monografia poświęcona architekturze jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych powstałych w latach 1919-1939 na terenie Gliwic. W pracy omówione zostały etapy powstawania osiedli i ich...
 1. Architektura klasztorów na Śląsku Cieszyńskim i w Księstwie Opawskim do 1939 roku

  46.00 zł
  Monografia dotyczy badań historycznych architektury klasztornej na wielokulturowym, wielowyznaniowym i wielonarodowościowym obszarze Śląska Cieszyńskiego i Księstwa Opawskiego....
 2. Architektura najnowsza w historycznym środowisku miast europejskich

  44.00 zł
  Analiza współczesnej architektury w zabytkowym środowisku pozwala na stwierdzenie, że możliwe jest wnoszenie nowych wartości do zabytkowego środowiska przestrzennego dzięki...
 1. Architektura sakralna Raciborza

  19.00 zł
  Przykłady budownictwa sakralnego ziemi raciborskiej. SPIS TREŚCI:   Od Wydawcy Kościół - budowla sakralna Kirchen - sakrale Gebäude Kostel -...
 2. Architektura sakralna regionu Podhala. Tradycja i nowoczesność

  44.00 zł
  Praca prezentuje materiały dokumentacyjne i badawcze trzydziestu budynków i kościołów przedstawionych zarówno w ujęciu tradycji jak i w ujęciu nowoczesności....
 1. Architektura secesyjna w Galicji

  47.00 zł
  Bogato ilustrowana książka prezentuje przykłady secesyjnego budownictwa i zdobnictwa na terenach dawnej Galicji, którego najbardziej znamienitym centrum po stronie polskiej jest...
 2. Architektura wiktoriańska. 100 projektów

  30.00 zł
  Bogato ilustrowany przegląd detali i projektów budynków w stylu wiktoriańskim . Na ilustracjach przedstawione są plany, widoki, przekroje, detal obiektów wznoszonych z cegły i drewna....
 1. Architektura XIX wieku na ziemiach polskich

  46.00 zł
  Książka jest pierwszą tak obszerną i bogato ilustrowaną panoramą architektury ziem polskich XIX wieku. Ukazuje bogactwo znamiennych dla tej epoki form stylowych - od klasycyzmu,...
 2. Archiwa wizualne dziedzictwa kulturowego

  48.00 zł
  Album z fotografiami z lat 1900-1939 ze zbiorów Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. SPIS TREŚCI:  Słowo wstępne 7   EWA...
 1. Ars Lucrum Nostrum. Prace z historii sztuki i kultury

  41.00 zł
  Na książkę składają się prace o różnorakiej genezie: referaty wygłoszone na sesjach, których pokłosie nigdy nieujrzało światła dziennego, artykuły, które miały być...
 2. Arystotelesowskie i religijne źródła nowego klasycyzmu w architekturze współczesnej

  41.00 zł
  ZE WSTĘPU "Nowy Klasycyzm jest jednym z wielu nurtów rozwijających się we współczesnej architekturze. Po kilkudziesięciu latach rozwoju ma już bogatą w dzieła praktykę,...
 1. Atlas drewna

  129.00 zł
  Dla cieśli, stolarzy, projektantów wnętrz, architektów, rzeźbiarzy i wszystkich, którzy interesują się obróbką drewna.   Publikacja składa się...
 2. Atlas rozmieszczenia młynów wodnych Brda i górna Noteć

  39.00 zł
  Kolejny tom Atlasu... ukazuje się po wydaniu poprzednich trzech (Gołaski 1980, 1988, 1993)....
 1. Atlas rozmieszczenia młynów wodnych Górna Warta

  39.00 zł
  Piąta część Atlasu...kończy wędrówkę w przestrzeni i czasie śladami młynów...
 2. Badania architektoniczne. Historia i perspektywy rozwoju.

  100.00 zł
  Badania architektoniczne. Historia i perspektywy rozwoju Pomimo ogólnego uznania roli badań architektonicznych, zarówno dla historii architektury, jak i dla prac konserwatorskich, brakuje...
 1. Baille Scott. Dom dziełem sztuki.

  39.00 zł
  Publikacja poświęcona twórczości Baille Scotta - wybitnego przedstawiciela angielskiego ruchu Arts and Crafts. Wywodzący się od idei Johna Ruskina i Williama Morrisa ruch Arts and Crafts...
 2. Blaski Średniowiecza. Śląsk

  35.00 zł
  I. PRACE KONSERWATORSKIE Ewa Caban: „IN HONOREM SANCITE CRUCIS”. Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi  Irena Konmy: Kościół w...
 1. Bruki w krajobrazie Krakowa

  29.00 zł
  Praca ma za zadanie przedstawić przykłady współzależności powierzchniowych krakowskich nawierzchni komunikacyjnych zmieniających się od początku XIX do połowy XX wieku, w...
 2. Budowa domów dla urzędników państwowych Reprint 1925

  48.00 zł
  W połowie 1924 roku Ministerstwo Robót Publicznych RP rozpoczęło na Kresach Wschodnich szeroką i planową akcję budowy osiedli dla urzędników państwowych oraz budowli publicznych. W...
 1. Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa

  66.00 zł
  Celem niniejszego wydawnictwa jest przegląd stanu wiedzy na temat dziedzictwa zabudowy drewnianej w naszym kraju.   Jest to istotne co najmniej z dwóch powodów: zabudowa...
 2. Budownictwo drzewne i wyroby z drewna w dawnej Polsce

  99.00 zł
  Bogato ilustrowana alfabetyczna inwentaryzacja wiadomości o budownictwie, technikach i wyrobach z drewna.  Nieocenione źródło informacji o dworach, chatach, elementach i...
 1. Budownictwo wiejskie 1917 Reprint

  68.00 zł
  Niniejszy reprint jest nieocenionym źródłem wiedzy o technologii i zwyczajach budowlanych na ziemiach polskich w początku XX wieku i przyczynkiem do historii dworu, budownictwa i...
 2. Budynki i budowle dolnośląskich folwarków

  48.00 zł
  Publikacja dokumentuje zachowane zespoły rezydencyjno-folwarczne znajdujące się na terenach Równiny Wrocławskiej. W monografii podjęte zostały rozważania dotyczące przekształceń,...
 1. Carl Johann Christian Zimmermann (1831-1911). Architekt w służbie miasta

  48.00 zł
  Carl Johann Christian Zimmermann - architekt miejski Wrocławia w latach 1864-1871 i pozniejszy wieloletni hamburski dyrektor budowlany (Baudirector) - spędził we Wrocławiu na stanowisku...
 2. Celtic and old norse designs

  44.00 zł
  In this marvelous collection, drawn from numerous Celtic and Old Norse sources in the British Isles and Scandinavia, a rich selection of traditional Christian and secular designs is brought...
 1. Chinois. Drezdeńska sztuka lakiernicza

  49.00 zł
  Książka jest podsumowaniem wyników wieloletniej współpracy polsko-niemieckiej Museum für Lackkunst w Münster i Muzeum Pałacu w Wilanowie w dziedzinie badań nad działalnością...
 2. Ciesiołka wiejska i małomiasteczkowa

  55.00 zł
  Reprint wydanego w 1948 roku podręcznika ciesielskiego. W bogato ilustrowanej książce, autor - Franciszek Kopkowicz, architekt i budowniczy, wybitny znawca sztuki ciesielskiej - przedstawił...
 1. Cieśla polski Murarz polski

  93.00 zł
  Zebrane w I tomie, pierwotnie wydane w latach 1915-1916, zeszyty wzorników: CIEŚLA POLSKI. WZORY I PRZYKŁADY POLSKIEGO BUDOWNICTWA DREWNIANEGO DLA ODBUDOWY KRAJU oraz MURARZ POLSKI. WZORY...
 2. Cmentarze dawnego Wrocławia

  66.00 zł
  Bogato ilustrowana praca opisująca dzieje wrocławskich nekropolii, ich powstawania i funkcjonowania do 1945 roku. Książka jest pełnym opracowaniem 120 cmentarzy opartym na informacjach...
1 2 3 4 5 ... > >>