Newsletter

Polecamy
Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie
Artur Gaweł
55.00 zł
Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie
Autor: Artur Gaweł
Język: polski, angielski, niemiecki
ISBN: 978-83-89396-47-1
Strony: 208
Wymiary: 240 x 170 mm
Okładka: twarda
Ilustracje: 510


Więcej o książce

Album jest przykładem rzetelnego opracowania bogatego materiału terenowego, właściwej typologii i doboru ilustracji. W części opisowej autor nakreślił szerszy kontekst kulturowy zjawiska, jakim jest zdobienie budynków drewnianych.
Mimo, iż praca ma charakter popularny, będzie też studiowana przez badaczy przedmiotu, bowiem autor uwiarygadnia swoje rozważania zamieszczona bibliografią oraz doskonale skomponowanym materiałem ilustracyjnym, oddającym cale bogactwo estetyki związanej ze zdobieniem wiejskiego budownictwa.

( z recenzji dra hab. Jana Święcha )

Drugie, poszerzone i uzupełnione (o m.in. blisko 100 fotografii i rysunków) wydanie tej wyjątkowej publikacji!
Materiał ilustracyjny może stanowić wzornik dla osób projektujących i budujących budynki drewniane. Kolorowe zdjęcia i rysunki przedstawiają szczegóły detalu architektonicznego: szczytów, pazdurów, desek wiatrowych, okien, okiennic, nad- i podokni, drzwi, werand i naroży.
Świetny materiał poznawczy dla miłośników budownictwa ludowego, architektów, etnologów i krajoznawców.

Dopełnieniem niniejszej publikacji są monografie J. Szewczyka "Ludowe zdobnictwo podlaskich domów" i "Piec i komin w tradycyjnym budownictwie ludowym Podlasia"

SPIS TREŚCI

9. Wstęp
12. Ogólna charakterystyka drewnianych budynków na Białostocczyźnie
15. Powstanie i rozwój zdobnictwa, technika wykonywania i motywy zdobnicze
15. Powstanie i rozwój zdobnictwa
20. Narzędzia i technika wykonywania ozdób
23. Motywy zdobnicze
64. Detale zdobnicze budynków mieszkalnych
64. Szczyty
64. Szalowanie szczytu
98. Wiatrownice
111. Rogowniki
114. Pazdury
124. Okienka szczytowe
137. Zwieńczenia szczytów
143. Listwy podokapowe
160. Naroża
183. Okna
183. Nad- i podokienniki
214. Okiennice
225. Okienka do sieni
228. Drzwi
237. Ganki
253. Detale metalowe
262. Tram
Wybrana literatura przedmiotu
Indeks miejscowości

 

Powiązane produkty

Sklep internetowy Shoper.pl