Newsletter

Tytuł   /   Cena 1 2 3 4 5 ... > >>
 1. Historia tradycja mit w pamięci kulturowej szlachty Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku

  53.00 zł
  Ta książka zmienia nasze wyobrażenia o tym, czym był sarmatyzm.  W piśmiennictwie staropolskim idealizowano nie tylko przodków, lecz także porządek polityczny, który...
 2. Miasta wielokulturowe: Łódź, Wilno, Lwów. Śródmiejska zabudowa mieszkaniowa z przełomu XIX/XX wieku Podobieństwa i różnice

  62.00 zł
  Tematem monografii jest śródmiejska zabudowa mieszkaniowa, a konkretnie  kamienica czynszowa, która stanowi główny cel opracowania. Kamienica czynszowa na przełomie XIX/XX wieku...
 1. Fantastyczna ceramika użytkowa. Włocławskie fajanse z lat 1953-1965

  61.00 zł
  Pierwsze opracowanie katalogowe poświęcone wrocławskiemu fajansowi.
 2. Całe srebro Rzeczypospolitej

  55.00 zł
  Publikacja poświęcona metaloplastyce polskiej, wydana z okazji 80-lecia urodzin Pana Michała Gradowskiego, znawcy złotnictwa, naukowego opiekuna i wielkiego przyjaciela Muzeum Sztuki...
 1. Mozaika. Śladami Rechowiczów

  49.00 zł
  Kolorowe ptaki na tle „szarego" PRL-u. Ona przyciągająca wzrok, w oryginalnych strojach, czasem uszytych z okiennych zasłon, on elegancki, wycofany, zazwyczaj milczący. Twórczość...
 2. Dachy. Zasady kształtowania i utrzymywania

  49.00 zł
  Stan techniczny pokryć dachowych oraz konstrukcji dachów ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania oraz trwałość obiektów. Dlatego tak ważna jest znajomość...
 1. Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w rozwoju regionalnym

  52.00 zł
  Celem monografii jest wskazanie sposobu wykorzystania metod zarządzania przedsiębiorstwem w sterowaniu jednostkami samorządu terytorialnego (JST). By zrealizować przedstawiony...
 2. Przestrzeń publiczna Wrocławia

  42.00 zł
  Prezentowana monografia jest próbą interdyscyplinamego spojrzenia na przestrzeń publiczną Wrocławia, która od lat 90. podlega ciągłej modemizacji. W publikacji...
 1. O czynniku kompozycji w planowaniu przestrzeni

  59.00 zł
  W okresie 10 lat, które minęły od wydania podręcznika pt. Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu - o czynnika kompozycji, w polu zakreślonym wówczas tytułem - na...
 2. Habitaty: Reaktywacja małych lokalnych społeczności

  84.00 zł
  Jednym z ważnych obszarów badawczych Konferencji Naukowej pt. ,,Reaktywacja małych społeczności lokalnych” będzie próbą znalezienia i scharakteryzowania wybranych przykładów, w...
 1. Jak czytać mosty. Konstrukcje łączące stulecia

  39.00 zł
  Książka jak czytać mosty stanowi wprowadzenie do zrozumienia zasad działania tych niezwykłych konstrukcji. Jest to bogato ilustrowany przewodnik po strukturalnych wskazówkach zawartych...
 2. Warstwy krajobrazu klucza wilanowskiego

  53.00 zł
  Klucz wilanowski i rezydencja wilanowska to miejsce wyjątkowe, które przyciągnęło do siebie pradziejowych osadników, założycieli wsi Milanów i wreszcie króla Jana Ill,...
 1. Ubiory na dworze króla Jana III Sobieskiego

  49.00 zł
  W książce zaprezentowane zostały rekonstrukcje strojów z epoki Jana III poprzedzone wyczerpującym rysem historycznym wprowadzającym w świat XVII-wiecznej mody dworskiej....
 2. Ogólnopolskie Wystawy Znaków Graficznych

  49.00 zł
  Blisko siedemset najlepszych polskich logotypów – tak z okresu PRL-u, jak i współczesnych! Logo to jeden z podstawowych elementów komunikacji wizualnej. Abstrakcyjne...
 1. Zachować podcień. Żuławy zapisane w krajobrazie i pamięci

  24.00 zł
  W nauce niemieckiej jest sporo publikacji dotyczących Żuław i terenów sąsiednich [...]. W polskiej etnologii i antropologii kulturowej Żuławy nie miały szczęścia. Niewiele też...
 2. Miasta wyśnione. Siedem wizji urbanistycznych, które kształtują nasz świat

  49.00 zł
  Wspaniałe wprowadzenie w świat architektury i urbanistyki. Wade Graham napisał książkę, jakiej mógłby mu pozazdrościć niejeden popularyzator wiedzy. Na trzystu stronach pomieścił...
 1. Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów

  169.00 zł
  Komentarz do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stan prawny: czerwiec 2016 r. Praktyczny komentarz do ustawy o rewitalizacji, ustawy o związkach...
 2. Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku

  55.00 zł
  Temat jakości przestrzeni publicznej jest w Polsce zagadnieniem, o którym coraz częściej się dyskutuje. Coraz więcej ludzi zaczyna dostrzegać potrzebę dostępu do dobrej,...
 1. Polityka przestrzenna w procesie kreowania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym

  45.00 zł
  Polityka przestrzenna jest sferą działania organów administracji publicznej (szczebla rządowego i samorządowego), której zadaniem jest ustalenie celów i sposobów kształtowania,...
 2. Ekologia a budownictwo

  63.00 zł
  Pierwsza części pracy poświęcona jest zagadnieniom zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Kolejna część zawiera podrozdziały analizujące problemy związane z oddziaływaniem...
 1. Smart City. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem

  59.90 zł
  W książce po raz pierwszy w kompleksowy sposób przedstawiono bardzo istotną rolę informacji przestrzennej i systemów geoinformacyjnych jako elementów niezbędnych do budowy...
 2. Przewodnik po architekturze współczesnej. Dlaczego wolno tak budować?

  49.00 zł
  Autor prezentuje 100 nadzwyczajnych budowli powstałych w ciągu ostatnich siedmiu dekad. Są one dziełem architektonicznych wizjonerów XX wieku, takich jak: Mies van der Rohe, Frank Lloyd...
 1. Emilia. Meble, muzeum, modernizm

  59.00 zł
  Portret legendarnego warszawskiego budynku. Stojący pomiędzy wieżowcami, piętrowy, całkowicie przeszklony pawilon z charakterystycznym, ekspresyjnie łamanym dachem jest...
 2. Prawo budowlane Komentarz

  199.00 zł
  Komentarz prezentuje wnikliwą i przystępną interpretację przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych. Autorzy - doświadczeni sędziowie sądów...
 1. Umowa o roboty budowlane. Wzory umów, nowe regulacje ustawowe i orzecznictwo

  129.00 zł
  Ósme wydanie zostało poszerzone o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz literaturę, uwzględnia zmiany do Kodeksu cywilnego oraz zawiera omówienie ustawy o gwarancji zapłaty za...
 2. Podatek od towarów i usług w budownictwie i obrocie nieruchomościami

  149.00 zł
  Opracowanie zawiera analizę najważniejszych aspektów związanych z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług robót budowlanych i obrotu nieruchomościami, z uwzględnieniem...
 1. Gdańsk Kazimierza Macura. Z historii konserwacji i odbudowy zabytków w latach 1936–2000

  65.00 zł
  Niniejsza publikacja oprócz życiorysu, kalendarium, wykazu oraz omówienia niektórych projektów Kazimierza Macura, zawiera jego wspomnienia o miasteczku Łuczaj, gdzie się urodził i...
 2. Arnheim: Dynamika formy architektonicznej

  59.00 zł
  W swej klasycznej książce Rudolf Arnheim, autorytet psychologicznej interpretacji sztuk wizualnych, zwraca swój doświadczony wzrok w stronę wizualnych aspektów budowli, przykładając...
 1. Jak czytać kościoły Krótki kurs architektury chrześcijańskiej

  39.00 zł
  Ta podręczna książka uczy cenić i rozumieć budowle sakralne świata chrześcijańskiego. Niemalże wszystkie cechy architektoniczne kościołów można analizować w odniesieniu do...
 2. Kresy nowoczesne. Architektura na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1921-1939

  69.90 zł
  Międzywojenne Kresy to miejsce szczególne. Choć dziś znajdują się poza granicami Polski, współtworzą narodową tożsamość i intrygują skomplikowaną przeszłością. Na przekór...
 1. Język kultury szklanej architektury

  30.00 zł
  Działalność Fundacji im. Stefana Kuryłowicza ma na celu wspieranie i promocję odważnej i odpowiedzialnej twórczości architektonicznej. Patron Fundacji wierzył, że ład architektoniczno...
 2. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz

  249.00 zł
  Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi od lat jedyną na rynku pozycję o charakterze komentarzowym do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym....
 1. Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane

  159.00 zł
  Książka zawiera kompleksowe omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją zamierzeń budowlanych oraz wynikających z tego obowiązków inwestora i innych uczestników...
 2. Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami

  169.00 zł
  Autorzy skoncentrowali się na omówieniu poszczególnych pojęć z perspektywy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Czytelnicy odnajdą tu zatem wyjaśnienia dotyczące m.in.: -...
 1. Miasto Archipelag Polska mniejszych miast

  49.00 zł
  Trzydzieści jeden miast, kilkadziesiąt zajmujących opowieści. Filip Springer przejechał całą Polskę od Słupska po Krosno i od Suwałk po Wałbrzych, żeby zobaczyć, jak żyje się dziś...
 2. O przyszłości miast historycznych. Zapis debaty

  18.00 zł
  Niniejsza książka powstała z zapisu debaty na temat przyszłości miast historycznych, która odbyła się w ramach międzynarodowej konferencji naukowej "Miasto historyczne w...
 1. Dziedzictwo kulturowe pograniczy. Drobna szlachta

  41.00 zł
  Publikacja stanowi przegląd problematyki związanej z drobną szlachtą. SPIS TREŚCI: Wstęp - Anna Szyfer 5 Pogranicza jako mateczniki kulturowe Rola...
 2. RZUT +5: PERFORMATYWNOŚĆ

  10.00 zł
  W piątym numerze RZUT-u chcielibyśmy połączyć refleksję architektoniczną z badaniami performatywnymi, które w ostatnich dekadach zawojowały światową humanistykę. W jaki sposób...
 1. RZUT +6: BŁĘDY

  10.00 zł
  Błędy są nieodłącznym elementem procesu powstawania architektury. Problem z ich czytelnym zdefiniowaniem sprawia, że często nieuświadomione pozostają w „strefie cienia” i powtarzane...
 2. Warszawskie rezydencje na przedmieściach i pod miastem w XVI–XVIII wieku

  135.00 zł
  Autorka prezentuje rozwój rezydencji podmiejskich i na przedmieściach Warszawy od XVI do XVIII w., powiązany w historią stołecznego miasta. Tradycja zakładania rezydencji z...
 1. Rozbiórki budynków i budowli

  69.00 zł
  Publikacja systematyzuje wiedzę na temat prowadzenia prac budowlanych przy rozbiórkach obiektów, w tym przygotowania dokumentacji całego procesu. Kładzie silny nacisk na zachowanie...
 2. Naprawa tynków. Aspekty budowlane i konserwatorskie

  59.00 zł
  Książka porusza temat naprawy tynków w ujęciu łączącym aspekty budowlane i konserwatorskie. Zawiera przegląd zarówno tradycyjnych, jak i nowatorskich metod, technologii oraz...
 1. Kamienica w krajach Europy Północnej

  47.00 zł
  Bogaty ideowo zbiór 39 artykułów ujęty został w cztery rozdziały, dotyczące: zagadnień ogólnych, kamienicy mieszczańskiej, kamienicy czynszowej oraz konserwacji i współczesności...
 2. Dekoracje architektoniczne Gdańska 1945-1989. Fresk, sgraffito, mozaika, ceramika

  62.00 zł
  Publikacja skupia się na obrazie. Dla lepszego zrozumienia już nieczytelnych bądź zniszczonych przez czas i ludzi fragmentów wystroju kamienic, zestawiono fotografie współczesne z...
 1. Strategie rewaloryzacji miast w Polsce i w innych krajach

  22.00 zł
  Materiały z konferencji zorganizowanej przez Sekcję Historii Architektury i Urbanistyki oraz Konserwacji Zabytków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w Warszawie, 15 kwietnia 1998 r....
 2. Wykorzystanie wód deszczowych w budownictwie

  56.00 zł
  Przedmiotem poradnika są zalecenia dotyczące możliwości wykorzystania wód deszczowych i roztopowych wewnątrz budynków mieszkalnych i obiektów budownictwa ogólnego oraz w ich...
 1. OCH. Ilustrowany atlas architektury Ochoty

  39.00 zł
  „ OCH – ilustrowany atlas architektury Ochoty” przedstawia 60 budynków, założeń architektonicznych, rzeźb i dekoracyjnych detali znajdujących się na terenie dzielnicy. Każdy...
 2. Hydromorfologia rzek i potoków górskich. Działy wybrane

  59.00 zł
  W Polsce nie ukazała się jak dotąd jednolita publikacja, która prezentowałaby zakres badań hydromorfologicznych oraz zbiór wyników badań obejmujących opis i analizę parametrów...
 1. Między nauką a popularyzacją. Muzea i parki archeologiczne

  39.90 zł
  Niniejsza publikacja jest zbiorem tekstów zaprezentowanych podczas konferencji, która odbyła się 19 listopada 2013 roku w Muzeum Archeologicznym w Krakowie przy współudziale Komitetu Nauk...
 2. Wprowadzenie do modelowania MES w programie ABAQUS

  23.00 zł
  Metoda Elementów Skończonych (MES) należy obecnie do głównych narzędzi obliczeniowych inżyniera konstruktora. Obszar jej stosowania rozciąga się między innymi na zagadnienia...
1 2 3 4 5 ... > >>